M&A – Fuzje i Przejęcia

M&A – Tworzenie i łączenie podmiotów gospodarczych

•    audyty prawne przedsiębiorstw (due dilligence),

•    obsługa prawna tworzenia, łączenia, przekształcania i przejmowania spółek prawa handlowego, 

•    prowadzenie negocjacji umów pomiędzy przyszłymi akcjonariuszami lub udziałowcami, 

•    obsługa prawna transakcji sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw, składników majątku podmiotów gospodarczych, 

•    sporządzanie opinii prawnych dotyczących dokumentów transakcji już dokonanych;