Nieruchomości i inwestycje

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przysługujących im, jako pracownikom, praw w związku z czym, w ostatnim czasie Nasza Kancelaria odnotowała znaczny wzrost z zakresu postępowań pracowniczych. W tym aspekcie mamy doświadczenie w reprezentacji obu stron „konfliktu” (oczywiście nie w jednym postępowaniu). Na uwagę zasługuje fakt, iż już wielokrotnie skutecznie zakończyliśmy postępowanie bez konieczności udania się do sądu, w ramach tzw. mediacji pracowniczej. Naszym Klientom świadczymy pomoc prawną obejmującą:

  • sporządzanie pism do pracodawców/pracowników;
  • sporządzanie pozwów;
  • sporządzanie odpowiedzi na pozwy;
  • sporządzanie wypowiedzeń;
  • udział w postępowaniach mediacyjnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • mobbing,
  • przywracanie do pracy,
  • zakaz konkurencji,
  • umowy o pracę i kontrakty menadżerskie;