Ochrona Danych Osobowych – RODO

W ramach tej usługi:

Przeprowadzimy audyt dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,

przeprowadzimy audyt prawny (due diligence)  umów związanych z bezpieczeństwem danych w Państwa Podmiocie ( m.in. umów z dostawcami usług informatycznych, umów powierzenia danych),

Przeprowadzimy audyt bezpieczeństwa  informatycznego,

Wdrożymy  dokumentację dostosowaną do indywidualnych potrzeb organizacji na płaszczyźnie RODO,

oszacujemy  wielopłaszczyznowo ryzyko,

Dostarczamy wzory obligatoryjnych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

Kompleksowo przeszkolimy personel w zakresie ochrony danych osobowych – ODO/RODO i wdrożonych procedur,

Prowadzimy  w ramach usługi miesięczne, powdrożeniowe doradztwo prawne i informatyczne  – mailowe, telefoniczne i w razie konieczności osobiste,

Przygotujemy rekomendacje powdrożeniowe,

Przejmiemy funkcję Inspektora Ochrony Danych

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na www.audytodo.pl