Prawo rodzinne | Rozwody | Alimentacja | Podział majątku

Prawo rodzinne to bardzo intymna i newralgiczna część prawa cywilnego, w której adwokat lub radca prawny powinien być również dobrym psychologiem. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, jako prawnicy „wchodzimy” bowiem bardzo często na płaszczyznę sporów, krzywd, niewyjaśnionych spraw, z którymi boryka się Klient wewnątrz własnej rodziny, lub obok cudzej rodziny jako osoba trzecia. Nie są to sprawy łatwe, ale robimy wszystko by nasz Klient przeszedł je z jak najmniejszym uszczerbkiem emocjonalnym.

W tym zakresie oferujemy pomoc i wsparcie prawne na gruncie:

 • stosunków miedzy małżonkami w tym:
 • mediacji rodzinnych,
 • spraw rozwodowych, zarówno z orzekaniem o winie i bez orzekania,
 • separacji,
 • małżeńskich ustrojów majątkowych (ustawowych, przymusowych, rozdzielności majątkowej, rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków),
 • wszelkiego rodzaju zabezpieczeń,
 • władzy rodzicielskiej regulującej stosunki między rodzicami i dziećmi np. kontakty z dziećmi, piecza zastępcza,
 • opieki, kurateli, oraz ubezwłasnowolnień całkowitych,
 • ustalenia ojcostwa,
 • alimenty,
 • podział majątku i odzyskiwanie majątku;