SPÓŁKI I DZIAŁALNOŚĆ

Firma, spółka, działalność gospodarcza, III Sektor – fundacja czy stowarzyszenie, to w dzisiejszych czasach często bezsenność, ciągłe borykanie się problemami dnia codziennego, myślenie o związaniu końca z końcem, szukanie inwestorów, fundatorów, dotacji. To proszenie się o płatności, szukanie nowych klientów czy rynków zbytu. Nie wystarczy mieć pomysł, funkcjonujący już biznes lub i jedno i drugie. Bez odpowiedniego zaplecza prawnego możemy stać się ofiarami przebiegłości i nieuczciwości innych, ofiarami nieznanych nam regulacji w danym sektorze gospodarki, fiskusa czy innych nieprzewidzianych okoliczności. Dlatego tak ważne jest by wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia skonsultować z prawnikiem. Dobrym prawnikiem. W naszej Kancelarii spawami związanymi obrotem gospodarczym w ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy zajmuje się, posiadający wieloletnie doświadczenie radca prawny Łukasz Laskowski – były asystent sędziego w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 

Obsługa podmiotów gospodarczych:

 • organizowanie Walnych Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy, 
 • zmiany struktury kapitałowej spółek – zmiany wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego,
 • przygotowywanie regulaminów działania władz spółek,
 • obsługa prawna procesu przekształcenia spółek,
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek,
 • obsługa rejestrów (np. Krajowy Rejestr Sądowy),
 • fuzje i przejęcia (M&A),
 • audyty prawne (due diligence);
 
Bieżąca obsługa 
 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach,
 • prawne zabezpieczenia transakcji handlowych, 
 • obsługa prawno – podatkowa transakcji  handlowych – poszukiwanie najkorzystniejszych dla Klientów rozwiązań prawno – podatkowych zapewniających bezpieczeństwo obrotu mających na celu wyeliminowanie  negatywnych  skutków związanych   z zawieraniem różnego  rodzaju umów na płaszczyźnie prawno – podatkowej,
 • obsługa prawna zamówień publicznych – skargi, odwołania,
 • umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP),
 • udział w postępowaniach administracyjnych – koncesje, licencje, pozwolenia,