Windykacja należności i mediacja

Windykacja należności i mediacja :

 

  • skuteczne odzyskiwanie wierzytelności w postępowaniu mediacyjnym – przedsądowym przy wykorzystaniu opracowanych procedur postępowania przedsądowego
  •  skuteczne dochodzenie wierzytelności w postępowaniach sądowych zwykłych i uproszczonych,
  • skuteczne zabezpieczanie transakcji handlowych poprzez wzmocnienie już istniejących zabezpieczeń, jak i wprowadzenie nowych rozwiązań zabezpieczających terminową spłatę wierzytelności, poszukiwanie majątku dłużników, nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi, sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów,
  •  skuteczne prowadzenie postępowań mediacyjnych w tym z wykorzystaniem instytucji zapisu na sąd polubowny, współpracujący z naszą Kancelarią , co w znacznej mierze ogranicza koszty ponoszone przez wierzycieli
  • bardzo korzystne dla wierzyciela zastosowanie instytucji zbycia powierniczego wierzytelności w szeroko rozumianym aspekcie tworzenia obowiązkowych rezerw na należności nieściągalne. W tym zakresie oferujemy znaczną pomoc we wdrożeniu rozwiązań prawno-podatkowych mających na celu uniknięcie lub znaczne przesunięcie w czasie niekorzystnego efektu bilansowego związanego z tworzeniem obowiązkowych rezerw na należności nieściągalne .
  • monitoring płatności (tzw. kontrola kredytowa), co prowadzi do uniknięcia bezpośrednich kontaktów na linii wierzyciel – dłużnik i nie powoduje negatywnych konsekwencji we współpracy handlowej

Powyższy zakres działalności zapewnia kompleksową obsługę prawną, przy czym każda z dziedzin jest obsługiwana przez prawników wyspecjalizowanych w konkretnych gałęziach prawa i dysponujących stosownym doświadczeniem.